• .

 • .

 • .

 • .

De naam van de hofstede Luchtenburg in Tholen was al in het midden van de 18de eeuw bekend, zo heeft gemeente archivaris J.PB. Zuurdeeg ontdekt. In de stadsrekening van 1761/62 is namelijk sprake van de nieuwe zandpunt achter Lugtenburg, dat toen nog met een g in plaats van ch werd geschreven.

In het midden van de vorige eeuw was luchtenburg eigendom van Johannes Wilhelm Eltzman, arts de Tholen, die in 1859 naar Oosterbeek vertrok.
voorNa zijn dood werd de hofstede circa 1868 eigendom van Cornelius Waghto, een jongere broer van de notaris T.A Waghto, de bouwer van de huidige hofstede Buitenzorg.
Cornelis werd in Delft opgeleid . later woonde hij in Utrecht, waar hij adjunct-ingenieur was van de Spoorwegen.Hij verpachtte Luchtenburg aan landman Cornelis Geluk, de echtgenoot van Wilhelmina Johanna van Gorsel. Laatstgenoemden vertrokken in 1880 naar Gouds.

Na de dood van Cornelis Waghto werd zijn zoon Cornelis Anne Hendrik eigenaar van luchtenburg. Deze kwam in 1889 op de hofstede wonen. Het jaar daarop huwde hij Neeltje Adriana van der Burgt. Rond dat jaar werd in het verlengde van de lange oprijlaan het huidige, villa woonhuis inovergangsstijl gebouwd.

 

Gracht.

Dit woonhuis stond op een perceel grond, dat geheel door een gracht was omgeven. De schuren stonden buiten dit perceel. Deze gracht is bij de herverkaveling in de vijftiger jaren gedempt.

brugIn 1914 werd de hofstede Luchtenburg in de Ierseksche en Thoolse Courant met drie huizen en 71 ha grond te koop aangeboden, evenals de boerinspan. Kennelijk wilde Cornelis A.H. Waghto zijn landbouwbedrijf beëindigen. Of de verkoop toen is doorgegaan -eind juli begin augustus 1914 brak de eerste wereldoorlog uit- is niet duidelijk. Mogelijk vond pas in 1918 de verkoop plaats aan landbouwer Johannes Mol. Laatstgenoemde verliet in 1931 Luchtenburg en vertrok naar Bergen op Zoom.Zijn thoolse bezittingen verkocht hij aan aannemer Geluk, die op zijn beurt de hofstede enige jaren later verkocht aan Diderich Carel Schutte , bankdirecteur in Den Haag.

 

Na het vertrek van landbouwer Mol werd de hofstede verpacht aan Johannis E. van Gorsel, die zich in 1931 vanuit Oud-Vossemeer aan de Luchteburgseweg vestigde.Zijn zoon W.H van Gorsel is was daarna de eigenaar van de villa. De huidige eigenaren zijn nu de familie Clijsters.

 

 Advertentie 20-06-1914  Advertentie 04-07-1914
 verkoop1

 verkoop2

Villa Luchtenburg is op dit moment eigendom van de familie Clijsters sinds 1997. De familie Clijsters verzorgen zelf de verbouwing van Luchtenburg, dit met o.a. goede hulp van Wim van Dijke. De verbouwing/renovatie is een doorlopend proces geweest tot op de dag van vandaag.

Om een indruk te krijgen wat er zoal door de familie Clijsters aan de Hofstede is verbouwd/gerestaureerd kun je een impressie opdoen door de fotogalerij te bekijken.Een gedeelte van het huis is in gebruik als praktijk voor MAnuele fysiotherapie. De rest van het huis wordt weer geheel bewoond.Dit was het eerste jaar niet het geval. De bovenverdieping was zodanig verwaarloosd dat het niet bewoonbaar was. Hierdoor hebben de gezinsleden het eerste jaar in enkele kamers op de beneden verdieping gewoond. Inmiddels is de bovenverdieping geheel gerenoveerd. De schuur die aan het huis is verbonden is omgebouwd als stallen voor de paarden. Oorspronkelijk is dit ook een koetshuis geweest. Het bijbehorende landgoed is gedeeltelijk als weide in gebruik, en als een paardrijbak. Het overige deel is tuin gebleven.

Leendert Johannis Mol, 1919 - 1930

Leendert Johannes Mol, zn. van Marinus Johannes Mol en Elisabeth Pieternella Geluk, geb. St.Maartensdijk 12 januari 1873, landbouwer, overl. Bergen op Zoom 25 februari 1946,
tr. Tholen 22 maart 1900 Catharina Jacomina van Nieuwenhuijzen, geb. Tholen 6 maart 1873, overl. Tholen 4 maart 1939,
dr. van Arij Willem van Nieuwenhuijzen en Cornelia Jacoba Elenbaas.
Won. Oud Strijen F 516a, H 3 (1900-1915) en 1500 Gem.polder 35 (hofstede Luchtenburg vanaf 1919).
Komende 29 maart 1900 van St.Maartensdijk en gaande 24 januari 1931 naar Bergen op Zoom (Bev.reg. Tholen 1899-1939).

Leendert Mol was voor 1908 en tot 1915 pachter van de hofstede van zijn schoonvader in
Oud Strijenpolder en van 1915 tot 1919 pachter van de hofstede Luchtenburg..

Leendert Johannes Mol, landbouwer, won. Tholen.

1. Klein Ambacht G 997 schuren, erf 0.50.80 hadj 1931 verkoop

 1. 2.G 998huis, koetshuis, erf0.40.30“

Percelen komende van nr. 1426 en gaande naar nr. 2341 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 2135).

Not. D. v.d. Velde te Tholen, zal op 10 december 1919 ten verzoeke van L.J. Mol, landbouwer te Tholen, in het openbaar verkopen:
20.73.80 ha (52 gemeten 255 roeden) bouw- en weiland te Tholen in de 1500 Gem.polder, in de Deehoek en Watervliet, met het bouw- en weiland genaamd “Domineeshoefje”,
in kleine percelen en in massa. Het bouwland genaamd “Domineeshoefje is verpacht tot de oogst 1925 aan P. Roggeband.en nog 10.78.30 ha (27 gemeten 144 roeden) te Poortvliet.

Not. D. v.d. Velde te Tholen zal, ten verzoeke van L.J. Mol, landbouwer te Tholen, op de door hem bewoonde hofstede “Luchtenburg” nabij Tholen op 6 augustus 1930
in het openbaar verkopen, een volledige landbouwersinspan, bestaande uit: 17 paarden waaronder 10 werkpaarden (stamboek), 4 koeien en 4 varkens. Landbouw- melk- en karngereedschap enz.
Idem. op 19 juli en 30 augustus 1930 vruchten te velde.

Notaris D. van de Velde te Tholen, zal ten verzoeke van L.J. Mol, landbouwer aldaar op 8 augustus 1930 op de door hem bewoonde hofstede “Luchtenburg” nabij Tholen in het openbaar verkopen.
Een volledige landbouwersinspan, bestaande uit: 17 paarden, waaronder 10 werkpaarden van 4-13 jaar, 2 met veulen, allen ingeschreven in het stamboek; 7 jonge paarden, ingesch. in het stamboek;
4 koeien en jongvee, 4 varkens. 5 boerenwagens, 4 karren en verdere landbouwgereedschappen enz.

Marinus Johannes Mol, zn. van Leendert Johannes Mol en Catharina Jacomina van Nieuwenhuijzen, geb. Tholen 12 januari 1901, landbouwer, overl. ngv., tr. St.Annaland 5 augustus 1926
Maatje Cornelia Anna Geluk, geb. St.Annaland 11 februari 1906, overl. ngv., dr. van Adriaan Cornelis Geluk en Anthonia Johanna van Luijk.
Won. 1500 Gem.polder 35 (Bev.reg. Tholen 1899-1939).

 werk land

Foto ca. 1920. Van links naar rechts: Johannes van de Velde, Kees Moeliker, Jacobus (Ko) Verkerke, en Leendert (Leentje) van de
Velde, alle 4 won. op het Stenen Kruis en Louis van Dijke, won. aan de Luchtenburgseweg.
Het wieden van aardappelen met de korte schrabber (schrepel) op de hofstede Luchtenburg.
Het werk geschiedde gebukt, 10 uur per dag, van 6 tot 8, van 9 tot 13 en van 14 tot 18.00 uur. Op zaterdag 8 c.q. 6 uur. Per week
58 uur tot 1944 en 56 uur per week van 1945 tot ca 1955. En dat voor een cao-loon van 87 cent per uur in 1948.

Johannes Jacob Geluk, 1930 - 1934  

Johannes Jacob Geluk, zn. van Jacob Lovinus Geluk en Johanna Knulst, geb. Tholen 13 januari1876, aannemer, overl. Tholen 17 maart 1952, tr.
Tholen 1 juli 1897 Maria Laban, geb. Tholen 7 juli 1876, overl. Tholen 2 januari 1946, dr. van Leunis Laban en Elizabeth Thomina Beaufort.
Won. 1500 Gem.polder 35 (Bev.reg. Tholen 1899-1939).

 Johannes Jacob Geluk, aannemer, won. Tholen.

 1. 1.LuchtenburgG 997schuren, erf0.50.80 hadj 1935 verkoop
 2. 2.G 998huis, koetshuis, erf0.40.30“

Percelen komende van nr. 2135 en gaande naar nr. 2866 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 2341).
Door de aannemer Joh. Geluk te Tholen is onderhands aangekocht de hoeve “Luchtenburg” alhier met bijbehorende
52 ha bouw- en weiland (Mededeling Zierikzeesche Courant 10 september 1930).
De Heer Joh. Geluk, aannemer te Tholen, heeft onderhands verkocht aan de bankdirecteur de Heer Schutte uit den Haag,
de prachtig gelegen hoeve “Luchtenburg”onder deze gemeente. (Mededeling Zierikzeesche Courant 22 juni 1934).

Pachter:Johannis Evert van Gorsel, zie onder.

Diderich Carel Schütte, 1934 - 1949

Diderich Carel Schütte, bankdirecteur,

Won. Den Haag.

Drs. Cornelis Gerhard Carel Schütte, tot na 1962

Diderich Carel Schütte, bankdirecteur, won. Den Haag.dj 1944 en 1947. dj 1950 scheiding
Drs. Cornelis Gerhard Carel Schütte, adj.dir. K.N.M.I., won. Zeist.

 1. 1.LuchtenburgG 997schuren, erf0.50.80 ha dj 1937 stichting..
 2. 2.G 997schuren, hangaar, erf 0.50.80dj 1960 ged. vernieuwing
 3. 3.G 998huis, koetshuis, erf0.40.30“
 4. 4.Lein GillishoekG 763bouwland1.03.60 hadj 1958 stichting
 5. 5.(Luchtenb.weg 6)G 763huis en bouwland1.03.60

Percelen komende van nr. 2341 en gaande naar nr. -- (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 2866).

 

Pachter:Johannis Evert van Gorsel,

zn. van Johannis Leendert van Gorsel en Jannetje Pieternella van der Slikke, geb.
Oud Vossemeer 11 november 1905, landbouwer, fruitteler, overl. 30 augustus 1977, tr. Adriana van Nieuwenhuijzen, geb. Ooltgensplaat 16 augustus 1909.
Won. 1500 Gem.polder 35, 62. Komende 2 april 1931 van Oud Vossemeer en gaande op 19 december 1957 naar 1500 Gem.polder 62a (Bev.reg. Tholen 1899-1939).

J. G. van der Gijp Barendrecht

J.G. van der Gijp Barendrecht,

Won. Vest 195 Dordrecht.

Pachter: Willem Hendrik van Gorsel,

zn. van Johannis Evert van Gorsel en Adriana van Nieuwenhuijzen, geb. Tholen 16 mei 1935, landbouwer, overl. augustus 2006, tr. - enz.

Won. 1500 Gem.polder 62 / Luchtenburgseweg 1, van 19 december 1957 tot 31 januari 1992.Verhuisd naar 1500 Gem.polder 62a / Luchtenburgseweg 6.

Willem Hendrik van Gorsel,
Willem Hendrik van Gorsel,

J.C.L. Clijsters,

J. Clijsters, zn. van

geb. enz.

2010
Luchtenburgseweg 1
4691 PA Tholen.

Onder voorbehoud. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Er zullen mog. nog kleine wijzigingen en zeker nog aanvullingen worden aangebracht. In het bijz. voor 1700 en na 1950 zijn de gegevens niet compleet.

J.J.v.d.V.

 

Left button Vorige pagina 

 

Dr. Johannes Wilhelm Kien Eltzman, zn. van dr. Anthonius Jacobus Eltzman en Justina Geertruida Kien van Citters, geb. Kapelle 9 november 1812, arts/geneesheer,
med.dr. (promotie 21 juni 1838 Univ.van Utrecht), overl. Oosterbeek (gem. Renkum) 3 maart 1865, tr.1 Middelburg 4 oktober 1839 Elizabeth Dobbelaer de Wind,
geb. Middelburg 2 november 1810, particuliere, overl. Tholen 1 maart 1850, dr. van dr. Boudewijn Dobbelaer de Wind en Petronella Tak; tr.2 Tholen 22 juni 1851
Anna Cornelia Hendrika Wagtho geb. Tholen 8 januari 1818, overl. Oosterbeek (gem. Renkum) 7 mei 1867, dr. van mr. Krijn Wagtho en Cornelia Sara van Adrichem.

Johannes Wilhelm Kien Eltzman, med.doctor, won. Tholen.

 1. 1.Klein AmbachtG 490huis en erf0.33.10 hamem.v.suc. 25-8-1865

Hofstede groot 54.17.82 ha in 1849.
Percelen komende van nr. 544 en gaande naar nr. 965 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 528).

PachterKornelis Geluk,
zn. van Johannis Marinus Geluk en Maria Geluk, geb. Tholen 28 maart 1837, landman, tr. Tholen 10 juni 1863 Willemina
Johanna van Gorsel, geb. Oud Vossemeer 20 juli 1840, dr. van Jacob van Gorsel en Adriana Gunst.
Won. 1500 Gem.P. E 447. Op 31 juli 1881 naar Gouda (Bev.reg. Tholen 1862-1898).
Not. Mr. T.A. Wagtho te Tholen, zal op 2 december 1878, ten verzoeke van C. Geluk J.Mzn., in het openbaar verkopen verschillende percelen
2, 3, 4 en 5 jarig schaarhout, boomstronken en opgaande bomen in het bos bij de hofstede “Luchtenburg” onder Tholen.

Anna Cornelia Hendrika Wagtho, wed. J. W. Kien Eltzman, 1867 - 1869 

Johannes Wilhelm Kien Eltzman, zie boven.
Anna Cornelia Hendrika Wagtho, wed. J. W. Kien Eltzman, won. Oosterbeek. mem.van suc. 9-11-1867. 
De erfgenamen o.a. Maria Jacoba Johanna Wagtho, won. Tholen.

 1. 1.Klein AmbachtG 490huis en erf0.33.10 haschenking 1869

Percelen komende van nr. 528 en gaande naar nr. 996 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 965).

Pachter:Jacobus Brouwers,

zn. van Franciscus Brouwers en Anna Cornelia Vermijlen, geb. Eekeren 11-9-1837, landman,
overl. Tholen 5 december 1869, tr. Maria Bresseleers, geb. Eekeren 20-1-1844, landvrouw.
Won. 1500 Gem.P. E 447. Komende 10 maart 1868 van Lillo en gaande 5 april 1871 naar Eekeren (Bev.reg. Tholen 1862-1875).

 

Cornelis Wagtho, 1869 - 1889 

Ir. Cornelis Wagtho, zn. van Krijn Wagtho en Cornelia Sara van Adrichem, geb. Tholen 25 september 1829, overl. Nijmegen 3
april 1884, tr. ’s-Hertogenbosch 11 juni 1863 Maria Louisa Augusta Witte Eechout, geb. Utrecht 19 oktober 1835, overl.
Tholen 23 februari 1896, dr. van Louis Appolinus Witte Witte Eechout en Hendrika Gerarda Ras.

Cornelis Wagtho, Adjunct Insp. der Staats Spoorwegen, won. Utrecht.

 1. 1.Klein AmbachtG 490huis, schuur, erf0.33.10 hadj 1877 ged. sloping
 2. 2.ong.d.G 886schuur en erf0.10.80dj 1885 scheid.
 3. 3.E 447G 887huis, schuren, erf0.33.10“

Hofstede groot 61.46.50 ha. Percelen komende van nr. 965 en gaande naar nr. 1426 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 996).

 

Mogelijk beheerder / bedrijfleider:Marinus Feijtel,

zn. van Jacobus Cornelis Feijtel en Catharina de Graaf, geb. Oud Vossemeer 15 juni 1862, boerenknecht, overl. ngv.,
tr. Poortvliet 14 februari 1884 Wilhelmina Jacomijna Bijl, geb. Poortvliet 1861 ngv., overl. Bruinisse 19 april 1908, dr. van Joost Bijl en Maria de Krom.
Won. 1500 Gem.polder E 447. Op 1 maart 1886 komende van Poortvliet en gaande 11 juli 1888 naar Poortvliet (Bev.reg. Tholen 1875-1898).

Willem Bijnagte,

zn. van Maria Bijnagte, geb. Scherpenisse 26 december 1858, landbouwersknecht, overl. Tholen 4 mei 1927,
tr. St.Maartensdijk 19 april 1883 Cornelia Adriana van den Berge, geb. St.Maartensdijk 15 april 1862, particuliere,
overl. Tholen 6 december 1925, dr. van Jacobus van den Berge en Maatje Meulstee.
Won. 1500 Gem.polder E 447, en 476b. Op 20 juni 1888 komende van St.Maartensdijk (Bev.reg. Tholen 1875-1898).

Cornelis Anne Hendrik Wagtho, 1889 - 1919 

Cornelis Anne Hendrik Wagtho, zn. van Cornelis Wagtho en Maria Louisa Augusta Witte Eechout, geb. Utrecht 5 oktober 1865,
industrieel, landman, overl. Tholen 16 september 1918, tr.1 Middelharnis 22 mei 1890 Jacoba Johanna Kolff, geb. Middelharnis 12 december 1867,
overl. Bergen op Zoom 5 januari 1892, dr. van Arnoldus Catharinus Kolff en Adriana Lumina Heerma van Voss; tr.2 Tholen 22 november 1893
Neeltje Adriana van der Burght, geb. Tholen 12 januari 1875, overl. na 1931, dr. van dr. Joost van der Burght en Helena Christina van Haaften.
Won. 1500 Gem.polder E 447, G 35. Hij komende 16 maart 1889 van Nijmegen en zij 22 mei 1890 komende van Middelharnis. Won. Markt 11/13 en Wal 3.
Zij gaande 5 mei 1931 naar Zaandam (Bev.reg. Tholen 1875-1898 en 1899-1939).

Cornelis Anne Hendrik Wagtho, minderjarige, won. Nijmegen.

 1. 1.Klein AmbachtG 885weiland0.40.00 hadj 1891 vereniging
 2. 2.ong.d.G 886schuur en erf0.10.80id bijbouw
 3. 3.E 447G 887huis, schuren, erf0.33.10“
 4. 4.LuchtenburgG 997schuren en erf0.50.80 hadj 1893 sloping en stichting
 5. 5.G 998huis, schuur en erf0.40.30dj 1891 bedrijfsmeting

Hofstede groot 71.69.95 ha. Percelen komende van nr. 996 en gaande naar nr. 1426 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 1426).

Cornelis Anne Hendrik Wagtho, landbouwer, won. Tholen. Neeltje Adriana v.d. Burght, wed. z.b.

 1. 1.Klein AmbachtG 998huis, schuur en erf0.40.30 hadj 1911 bijbouw
 2. Luchtenburg(keet en huis)
 3. 2.G 997schuren en erf0.50.80 hadj 1920 verkoop
 4. 3.G 998huis, koetshuis, erf0.40.30“

Percelen komende van nr. 1426 en gaande naar nr. 2135 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 1426).
Not. D. v.d. Velde, zal in de maand augustus 1914 ten verzoeke van C.A.H. Wagtho, grondeigenaar, in het openbaar verkopen: I.
Villa “Luchtenburg”, met daarbij behorende landbouwschuren, 3 woningen en rondom de hofstede gelegen bouw- en weiland te samen groot 71.69.95 ha.
Te aanvaarden de villa en woningen 1 april 1915 en de schuren en bouw- en weiland na de oogst 1914; II. De gehele landbouwinspan; III. Vruchten te velde.

 

Pachter/bedrijfsleider ?:Willem van der Slikke,

zn. van Pieter Abrahamzn. van der Slikke en Janna de Rijke, geb. Poortvliet 1 juni 1856, landbouwersknecht, landbouwer,
overl. Tholen 16 maart 1929, tr. Tholen 3 november 1881 Jacoba van Oeveren, geb. Ouwerkerk 17 september 1861, particuliere, overl.
Tholen 28 februari 1944, dr. van Marinus van Oeveren en Krina Maria Zandijk.
Won. 1500 Gem.polder E 447 (Bev.reg. Tholen 1875-1898).
Won. 1500 Gem.polder 476d, 26(Bev.reg. Tholen 1875-1898 en 1899-1939).

Leendert Mol, 1915-1919, zie onder.

Left button Vorige pagina  Volgende pagina right button

Juffr. Jacoba van Wingen, wed. van mons. J. van den Bogerd, als excecuteuse, en notaris J. van Noorden, in kwaliteit als excecuteur in de boedel van J. van den Bogerd verklaren op 22 augustus 1787 over te dragen aan Johannes Marinus Geluk, 1 gemet 280 roeden weiland in Schakerloo in Pier Wittenhoek nr. 14 voor £ 40:5 s vls. ’t gemet (Schakerloo. Raze inv.nr. 5891). Johannes Marinusse Geluk. Eigenaar van een hofstede, bestaande uit huis, schuur enz. gelegen in de 1500 Gem.polder ltr. E nr. 10. 1/8 part in de buiten meestoof E 38. 136 gemeten 249½ roede land. (Register van vaste goederen op naam van de eigenaar 1806. GA Tholen inv.nr. 88).

Staat en inventaris d.d. 6 januari 1783 van Catharina Deurloo, overleden, en Johannes Marinusse Geluk. Kinderen: Marinus 13 jaar, Izak 8 jaar, Jacobus 4 jaar, Johannes 3 jaar en Cornelis 8 maanden. Toeziende voogd is Izak Izakse Deurloo. Zij testeerden op 13 januari 1782 voor notaris W.C. de Wit te Tholen. Genoemd: een hofstede met 93 gemeten land gelegen in de 1500 Gemetenpolder en in Schakerloo te Tholen, 9 gemeten pachtland, 11 gemeten land tesamen met Jacob van Gorsel, 1/8 part in de meestoof, vruchten te velde, een veestapel, bouwgereedschap, goud en zilver en inboedel. Totaal waardig £ 2.774:0:0 vls. Lasten £ 254:0:0 vls. Vermogen £ 2.520:0:0 vls. (Tholen. Weeskamer inv.nr. 22-1). P.M. de Jonge verklaart op 26 februari 1790 over te dragen aan aan Joh. M. Geluk, 5 gemeten 198 roeden land in Grote Wilhannenhoek nr. 23, 24 en 25, voor £ 32:10 s vls. ’t gemet. Totaal £ 183:19 s vls. Verkoop 9 januari 1790 (Tholen. Raze inv.nr. 5187-150).

Adriaan de Rook en Geertruid de Mi.., leveren op 30 juni 1798 aan Johannis Marinus Geluk, won. in de 1500 Gem.polder, 15 gemeten 247 roeden zaailand in de 1500 Gem.polder in Klaas Hanenhoek nr. 12 voor £ 43 vls. ’t gemet (Tholen. Raze inv. nr. 5197-227). Staat en inventaris van de goederen in het gemeen bezeten geweest door Johannes Marinusse Geluk en zijn nagelaten wed. Apolonia van der Ree en door de eerstgenoemde, overl. Tholen 3 april 1808 nagelaten t.b.v. zijn kinderen en kindskinderen uit zowel i zijn 1e als laatste huwelijk verwekt m.n.: Johannes Geluk, meerderjarig en gehuwd en de nagelaten kinderen van zijn overleden zoon Marinus Geluk, in 1e huwelijk verwekt bij Catharina Deurloo; Cornelis Geluk oud 23 jaar, Maria Geluk 22 jaar, thans gehuwd met Jacob Ruitenburg, Jan Geluk 19 jaar, Jacob Geluk 15 jaar, Adriaan Geluk 10 jaar, Marinus Geluk 4 jaar, Maatje Geluk 2½ jaar en zijn weduwe, ieder voor een kinds gedeelte volgens het testament gepasseerd voor Notaris W.C de Wit te Tholen in zijn woonhuis op de hofstede d.d. 10 december 1788. De boedel bestaat uit o.a.:contante penningen; goud en zilver; inboedel; diverse verkopen van veldgewassen; een hofstede bestaande uit huis, schuur, keet en verdere timmer met de volgende zaai- en weilanden t.w. 121 gemeten 134½ roede in de 1500 Gemtenpolder en 20 gemeten 264 roeden in Schakerloo. Samen 142 gemeten 98½ roede, inclusief de hofstede gewaardeerd op ƒ 26.473,10; 1/8 part in de buiten meestoof waardig ƒ 900,- ; diverse schuldvorderingen; vruchten te velde, in de schuur en op zolder; 7 werkpaarden en 1 jaarling, 11 melkkoeien en 9 jongvee, 3 varkens, 2 ganzen. 24 eenden, 60 hoenders en hanen, 2 kalkoenen; landbouwgereedschappen. De baten bedragen totaal ƒ 39.332,10. De lasten bedragen o.a.: schuldig aan de zoon Johannes Geluk, als erfdeel van zijn overl. moeder, grootmoeder en broer, volgens obligatie d.d. 17 mei 1808, ƒ 2.373,88; aan de Notaris W.C. de Wit ƒ 2.000,- wegens geleend geld, obligatie d.d. 3 juli 1798; andere schulden van verschillende aard. Lasten totaal ƒ 6.223,09. De wed. de helft en een kindsgedeelte (Tholen Weeskamer inv.nr. 27-156).

Cornelis Izakse Hage gehuwd met, Apolonia van der Rhee, 1810 - 1814

Cornelis Hage, zn. van Izaak Hage en Elisabeth van Beveren, ged. St.Maartensdijk 29 november 1767, landman, overl. Tholen 1 oktober 1814, tr.1 ngv. Cornelia Marinisse Ouwersluijs, overl. ngv.; otr./tr.2 als geb. en won. St.Maartensdijk, Tholen 29 augustus/26 september 1810 Apolonia van de(r) R(h)ee, wed. van Johannes Marinusse Geluk, ged. Steenbergen 17 februari 1765, landbouwster, overl. Tholen 11 maart 1848, dr. van Johannes Aryse van de(r) R(h)ee en Maria Pipping.

Cornelis Hage, won. Tholen. 1500 Gemetenpolder nr. 448. Een huis zijnde een boerenwoning met 137 gemeten 149½ roede land (Lijst van eigenaren en hun onroerende goederen in de Stad Tholen, november 1810. GA Tholen inv.nr. 962, 963 en 964). Cornelis Hage, cultivateur, 43 jaar, geb. St.Maartensdijk, ingekomen 1810 van St.Maartensdijk (Tholen. Bewonerslijst juli 1811).Hij wordt nog niet vermeld in het bev.reg. van Tholen in 1810.

Apolonia van der Rhee, wed. Cornelis Hage, 1814 - 18--

 Apolonia van de(r) R(h)ee, zie hierboven. Won. 1500 Gem.polder nr. 448 in 1810 en 1819. Won. nr. E 447 in 1826-1836. Won. mr. E 448 in 1840-1849. Won. nr. E 447 in 1850-1861 (Bev.reg. Tholen). Apolonia van der Rhee, wed. C. Hage, won. Tholen, landbouwster. Cornelis Geluk, lid van de raad, koopman, won. Tholen. Catarina de Wit, wed. C. Geluk en erfgenamen van C. Geluk.

 1. 1.G 490huis en erf0.33.10 ha1832
 2. 2.G 491tuin0.07.20
 3. 3.G 492tuin0.04.20
 4. 4.G 493boomgaard0.46.60

Percelen gaande naar nr. 544 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 255).

 kadastrale kaart

Cornelis Geluk, - 1844

Cornelis Geluk, zn. van Johannes Geluk en Apolonia van de Ree, geb./ged. Tholen 9/13 februari 1785, landman, koopman, lid raad Tholen 1849, overl. Tholen 11 mei 1849, tr. Catharina de Wit, geb./ged. Tholen 15/21 januari 1778, overl. ngv., dr. van Wouter Cornelis de Wit en Klazina Bierens.

Pachter / inwonend:

Jan Geluk, zn. van Johannes Geluk en Apollonia van de Ree, geb. Tholen 1789, landman, overl. Tholen 22 maart 1870, tr. Tholen 27 oktober 1819 Geertruij Melis, wed. van Willem Duree, geb. Tholen 1788, winkelierster, overl. Tholen 27 september 1862, dr. van Jan Melis en Stina Janse van der Werf. Won. 1500 Gem.polder 448 (Bev.reg. Tholen 1810 en 1819).

Pachter: Johannis Marinus Geluk,

zn van Cornelis Geluk en Catharina de Wit, geb. Tholen 23 maart 1814, landman, overl. Varik (verdronken) 24 juli 1844, tr. Tholen 25 juni 1835 Maria Geluk, geb. Oud Vossemeer 6 juni 1818, landvrouw, overl. Tholen 4 maart 1863, dr. van Jacob Geluk en Adriana Kodde. Won. 1500 Gem.P. E 447 en E 448 (Bev.reg. Tholen 1826-1836 en 1840-1849).

Geertruida Kien Justina van Sitters, wed. Antonius Jacobus Eltzman, 1844 - 1848

Justina Geertruida Kien van Citters, dr. van mr. Willem Aernoud Kien van Citters en Susanna Maria des H.R. rijksgravin van Hogendorp, geb. Middelburg 14 maart 1787, overl. Middelburg 23 april 1848, otr./tr.1 Middelburg 8/22 november 1807 dr. Anthonie Pieter van Citters, wdnr. Suzanna Maria Snouck Hurgronje, geb. Middelburg 3 oktober 1779, arts, med.dr. (promotie 4 juni 1802 Univ.van Utrecht), overl. Kapelle 4 juni 1809, zn. van Willem Aarnout van Citters en Adriana van Dishoeck; tr.2 Goes 17 juni 1812 dr. Anthonius Jacobus Eltzman, geb. Sas van Gent 14 maart 1787, arts, med.dr. (promotie 15 juni 1809 Univ.van Utrecht), overl. Utrecht 7 augustus 1840, zn. van dr. Johannes Anthonius Eltzman en Johanna Anthonia Buijt.

Geertruida Kien Justina van Sitters, wed. Antonius Jacobus Eltzman, particuliere, won. Utrecht

 1. 1.Klein AmbachtG 490huis en erf0.33.10 haverdeling 1848

Hofstede groot 53.92.00 ha in 1848. Percelen komende van nr. 255 en gaande naar nr. 528 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 544).

Pachter:Abraham de Wilde, zn. van Hubertus de Wilde en Jannetje Deurloo, geb. Tholen 25 oktober 1818, landman, overl. Tholen 13 februari 1863, tr. Tholen 15 juli 1856 Maria Geluk, wed. Johannes Marinus Geluk, geb. Oud Vossemeer 6 juni 1818, landvrouw, overl. Tholen 4 maart 1863, dr. van Jacob Geluk en Adriana Kodde. Won. 1500 Gem.polder E 448 (Bev.reg. Tholen 1840-1849). Won. 1500 Gem.polder E 447 (Bev.reg. Tholen 1850-1875).

Johannes Wilhelm Kien Eltzman, 1849 - 1866

Left button Vorige pagina  Volgende pagina right button
bar
Friday the 22nd - - Powered by HostAfford