• .

 • .

 • .

 • .

Leendert Johannis Mol, 1919 - 1930

Leendert Johannes Mol, zn. van Marinus Johannes Mol en Elisabeth Pieternella Geluk, geb. St.Maartensdijk 12 januari 1873, landbouwer, overl. Bergen op Zoom 25 februari 1946,
tr. Tholen 22 maart 1900 Catharina Jacomina van Nieuwenhuijzen, geb. Tholen 6 maart 1873, overl. Tholen 4 maart 1939,
dr. van Arij Willem van Nieuwenhuijzen en Cornelia Jacoba Elenbaas.
Won. Oud Strijen F 516a, H 3 (1900-1915) en 1500 Gem.polder 35 (hofstede Luchtenburg vanaf 1919).
Komende 29 maart 1900 van St.Maartensdijk en gaande 24 januari 1931 naar Bergen op Zoom (Bev.reg. Tholen 1899-1939).

Leendert Mol was voor 1908 en tot 1915 pachter van de hofstede van zijn schoonvader in
Oud Strijenpolder en van 1915 tot 1919 pachter van de hofstede Luchtenburg..

Leendert Johannes Mol, landbouwer, won. Tholen.

1. Klein Ambacht G 997 schuren, erf 0.50.80 hadj 1931 verkoop

 1. 2.G 998huis, koetshuis, erf0.40.30“

Percelen komende van nr. 1426 en gaande naar nr. 2341 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 2135).

Not. D. v.d. Velde te Tholen, zal op 10 december 1919 ten verzoeke van L.J. Mol, landbouwer te Tholen, in het openbaar verkopen:
20.73.80 ha (52 gemeten 255 roeden) bouw- en weiland te Tholen in de 1500 Gem.polder, in de Deehoek en Watervliet, met het bouw- en weiland genaamd “Domineeshoefje”,
in kleine percelen en in massa. Het bouwland genaamd “Domineeshoefje is verpacht tot de oogst 1925 aan P. Roggeband.en nog 10.78.30 ha (27 gemeten 144 roeden) te Poortvliet.

Not. D. v.d. Velde te Tholen zal, ten verzoeke van L.J. Mol, landbouwer te Tholen, op de door hem bewoonde hofstede “Luchtenburg” nabij Tholen op 6 augustus 1930
in het openbaar verkopen, een volledige landbouwersinspan, bestaande uit: 17 paarden waaronder 10 werkpaarden (stamboek), 4 koeien en 4 varkens. Landbouw- melk- en karngereedschap enz.
Idem. op 19 juli en 30 augustus 1930 vruchten te velde.

Notaris D. van de Velde te Tholen, zal ten verzoeke van L.J. Mol, landbouwer aldaar op 8 augustus 1930 op de door hem bewoonde hofstede “Luchtenburg” nabij Tholen in het openbaar verkopen.
Een volledige landbouwersinspan, bestaande uit: 17 paarden, waaronder 10 werkpaarden van 4-13 jaar, 2 met veulen, allen ingeschreven in het stamboek; 7 jonge paarden, ingesch. in het stamboek;
4 koeien en jongvee, 4 varkens. 5 boerenwagens, 4 karren en verdere landbouwgereedschappen enz.

Marinus Johannes Mol, zn. van Leendert Johannes Mol en Catharina Jacomina van Nieuwenhuijzen, geb. Tholen 12 januari 1901, landbouwer, overl. ngv., tr. St.Annaland 5 augustus 1926
Maatje Cornelia Anna Geluk, geb. St.Annaland 11 februari 1906, overl. ngv., dr. van Adriaan Cornelis Geluk en Anthonia Johanna van Luijk.
Won. 1500 Gem.polder 35 (Bev.reg. Tholen 1899-1939).

 werk land

Foto ca. 1920. Van links naar rechts: Johannes van de Velde, Kees Moeliker, Jacobus (Ko) Verkerke, en Leendert (Leentje) van de
Velde, alle 4 won. op het Stenen Kruis en Louis van Dijke, won. aan de Luchtenburgseweg.
Het wieden van aardappelen met de korte schrabber (schrepel) op de hofstede Luchtenburg.
Het werk geschiedde gebukt, 10 uur per dag, van 6 tot 8, van 9 tot 13 en van 14 tot 18.00 uur. Op zaterdag 8 c.q. 6 uur. Per week
58 uur tot 1944 en 56 uur per week van 1945 tot ca 1955. En dat voor een cao-loon van 87 cent per uur in 1948.

Johannes Jacob Geluk, 1930 - 1934  

Johannes Jacob Geluk, zn. van Jacob Lovinus Geluk en Johanna Knulst, geb. Tholen 13 januari1876, aannemer, overl. Tholen 17 maart 1952, tr.
Tholen 1 juli 1897 Maria Laban, geb. Tholen 7 juli 1876, overl. Tholen 2 januari 1946, dr. van Leunis Laban en Elizabeth Thomina Beaufort.
Won. 1500 Gem.polder 35 (Bev.reg. Tholen 1899-1939).

 Johannes Jacob Geluk, aannemer, won. Tholen.

 1. 1.LuchtenburgG 997schuren, erf0.50.80 hadj 1935 verkoop
 2. 2.G 998huis, koetshuis, erf0.40.30“

Percelen komende van nr. 2135 en gaande naar nr. 2866 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 2341).
Door de aannemer Joh. Geluk te Tholen is onderhands aangekocht de hoeve “Luchtenburg” alhier met bijbehorende
52 ha bouw- en weiland (Mededeling Zierikzeesche Courant 10 september 1930).
De Heer Joh. Geluk, aannemer te Tholen, heeft onderhands verkocht aan de bankdirecteur de Heer Schutte uit den Haag,
de prachtig gelegen hoeve “Luchtenburg”onder deze gemeente. (Mededeling Zierikzeesche Courant 22 juni 1934).

Pachter:Johannis Evert van Gorsel, zie onder.

Diderich Carel Schütte, 1934 - 1949

Diderich Carel Schütte, bankdirecteur,

Won. Den Haag.

Drs. Cornelis Gerhard Carel Schütte, tot na 1962

Diderich Carel Schütte, bankdirecteur, won. Den Haag.dj 1944 en 1947. dj 1950 scheiding
Drs. Cornelis Gerhard Carel Schütte, adj.dir. K.N.M.I., won. Zeist.

 1. 1.LuchtenburgG 997schuren, erf0.50.80 ha dj 1937 stichting..
 2. 2.G 997schuren, hangaar, erf 0.50.80dj 1960 ged. vernieuwing
 3. 3.G 998huis, koetshuis, erf0.40.30“
 4. 4.Lein GillishoekG 763bouwland1.03.60 hadj 1958 stichting
 5. 5.(Luchtenb.weg 6)G 763huis en bouwland1.03.60

Percelen komende van nr. 2341 en gaande naar nr. -- (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 2866).

 

Pachter:Johannis Evert van Gorsel,

zn. van Johannis Leendert van Gorsel en Jannetje Pieternella van der Slikke, geb.
Oud Vossemeer 11 november 1905, landbouwer, fruitteler, overl. 30 augustus 1977, tr. Adriana van Nieuwenhuijzen, geb. Ooltgensplaat 16 augustus 1909.
Won. 1500 Gem.polder 35, 62. Komende 2 april 1931 van Oud Vossemeer en gaande op 19 december 1957 naar 1500 Gem.polder 62a (Bev.reg. Tholen 1899-1939).

J. G. van der Gijp Barendrecht

J.G. van der Gijp Barendrecht,

Won. Vest 195 Dordrecht.

Pachter: Willem Hendrik van Gorsel,

zn. van Johannis Evert van Gorsel en Adriana van Nieuwenhuijzen, geb. Tholen 16 mei 1935, landbouwer, overl. augustus 2006, tr. - enz.

Won. 1500 Gem.polder 62 / Luchtenburgseweg 1, van 19 december 1957 tot 31 januari 1992.Verhuisd naar 1500 Gem.polder 62a / Luchtenburgseweg 6.

Willem Hendrik van Gorsel,
Willem Hendrik van Gorsel,

J.C.L. Clijsters,

J. Clijsters, zn. van

geb. enz.

2010
Luchtenburgseweg 1
4691 PA Tholen.

Onder voorbehoud. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Er zullen mog. nog kleine wijzigingen en zeker nog aanvullingen worden aangebracht. In het bijz. voor 1700 en na 1950 zijn de gegevens niet compleet.

J.J.v.d.V.

 

Left button Vorige pagina 

 

bar
Friday the 22nd - - Powered by HostAfford