• .

 • .

 • .

 • .

Dr. Johannes Wilhelm Kien Eltzman, zn. van dr. Anthonius Jacobus Eltzman en Justina Geertruida Kien van Citters, geb. Kapelle 9 november 1812, arts/geneesheer,
med.dr. (promotie 21 juni 1838 Univ.van Utrecht), overl. Oosterbeek (gem. Renkum) 3 maart 1865, tr.1 Middelburg 4 oktober 1839 Elizabeth Dobbelaer de Wind,
geb. Middelburg 2 november 1810, particuliere, overl. Tholen 1 maart 1850, dr. van dr. Boudewijn Dobbelaer de Wind en Petronella Tak; tr.2 Tholen 22 juni 1851
Anna Cornelia Hendrika Wagtho geb. Tholen 8 januari 1818, overl. Oosterbeek (gem. Renkum) 7 mei 1867, dr. van mr. Krijn Wagtho en Cornelia Sara van Adrichem.

Johannes Wilhelm Kien Eltzman, med.doctor, won. Tholen.

 1. 1.Klein AmbachtG 490huis en erf0.33.10 hamem.v.suc. 25-8-1865

Hofstede groot 54.17.82 ha in 1849.
Percelen komende van nr. 544 en gaande naar nr. 965 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 528).

PachterKornelis Geluk,
zn. van Johannis Marinus Geluk en Maria Geluk, geb. Tholen 28 maart 1837, landman, tr. Tholen 10 juni 1863 Willemina
Johanna van Gorsel, geb. Oud Vossemeer 20 juli 1840, dr. van Jacob van Gorsel en Adriana Gunst.
Won. 1500 Gem.P. E 447. Op 31 juli 1881 naar Gouda (Bev.reg. Tholen 1862-1898).
Not. Mr. T.A. Wagtho te Tholen, zal op 2 december 1878, ten verzoeke van C. Geluk J.Mzn., in het openbaar verkopen verschillende percelen
2, 3, 4 en 5 jarig schaarhout, boomstronken en opgaande bomen in het bos bij de hofstede “Luchtenburg” onder Tholen.

Anna Cornelia Hendrika Wagtho, wed. J. W. Kien Eltzman, 1867 - 1869 

Johannes Wilhelm Kien Eltzman, zie boven.
Anna Cornelia Hendrika Wagtho, wed. J. W. Kien Eltzman, won. Oosterbeek. mem.van suc. 9-11-1867. 
De erfgenamen o.a. Maria Jacoba Johanna Wagtho, won. Tholen.

 1. 1.Klein AmbachtG 490huis en erf0.33.10 haschenking 1869

Percelen komende van nr. 528 en gaande naar nr. 996 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 965).

Pachter:Jacobus Brouwers,

zn. van Franciscus Brouwers en Anna Cornelia Vermijlen, geb. Eekeren 11-9-1837, landman,
overl. Tholen 5 december 1869, tr. Maria Bresseleers, geb. Eekeren 20-1-1844, landvrouw.
Won. 1500 Gem.P. E 447. Komende 10 maart 1868 van Lillo en gaande 5 april 1871 naar Eekeren (Bev.reg. Tholen 1862-1875).

 

Cornelis Wagtho, 1869 - 1889 

Ir. Cornelis Wagtho, zn. van Krijn Wagtho en Cornelia Sara van Adrichem, geb. Tholen 25 september 1829, overl. Nijmegen 3
april 1884, tr. ’s-Hertogenbosch 11 juni 1863 Maria Louisa Augusta Witte Eechout, geb. Utrecht 19 oktober 1835, overl.
Tholen 23 februari 1896, dr. van Louis Appolinus Witte Witte Eechout en Hendrika Gerarda Ras.

Cornelis Wagtho, Adjunct Insp. der Staats Spoorwegen, won. Utrecht.

 1. 1.Klein AmbachtG 490huis, schuur, erf0.33.10 hadj 1877 ged. sloping
 2. 2.ong.d.G 886schuur en erf0.10.80dj 1885 scheid.
 3. 3.E 447G 887huis, schuren, erf0.33.10“

Hofstede groot 61.46.50 ha. Percelen komende van nr. 965 en gaande naar nr. 1426 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 996).

 

Mogelijk beheerder / bedrijfleider:Marinus Feijtel,

zn. van Jacobus Cornelis Feijtel en Catharina de Graaf, geb. Oud Vossemeer 15 juni 1862, boerenknecht, overl. ngv.,
tr. Poortvliet 14 februari 1884 Wilhelmina Jacomijna Bijl, geb. Poortvliet 1861 ngv., overl. Bruinisse 19 april 1908, dr. van Joost Bijl en Maria de Krom.
Won. 1500 Gem.polder E 447. Op 1 maart 1886 komende van Poortvliet en gaande 11 juli 1888 naar Poortvliet (Bev.reg. Tholen 1875-1898).

Willem Bijnagte,

zn. van Maria Bijnagte, geb. Scherpenisse 26 december 1858, landbouwersknecht, overl. Tholen 4 mei 1927,
tr. St.Maartensdijk 19 april 1883 Cornelia Adriana van den Berge, geb. St.Maartensdijk 15 april 1862, particuliere,
overl. Tholen 6 december 1925, dr. van Jacobus van den Berge en Maatje Meulstee.
Won. 1500 Gem.polder E 447, en 476b. Op 20 juni 1888 komende van St.Maartensdijk (Bev.reg. Tholen 1875-1898).

Cornelis Anne Hendrik Wagtho, 1889 - 1919 

Cornelis Anne Hendrik Wagtho, zn. van Cornelis Wagtho en Maria Louisa Augusta Witte Eechout, geb. Utrecht 5 oktober 1865,
industrieel, landman, overl. Tholen 16 september 1918, tr.1 Middelharnis 22 mei 1890 Jacoba Johanna Kolff, geb. Middelharnis 12 december 1867,
overl. Bergen op Zoom 5 januari 1892, dr. van Arnoldus Catharinus Kolff en Adriana Lumina Heerma van Voss; tr.2 Tholen 22 november 1893
Neeltje Adriana van der Burght, geb. Tholen 12 januari 1875, overl. na 1931, dr. van dr. Joost van der Burght en Helena Christina van Haaften.
Won. 1500 Gem.polder E 447, G 35. Hij komende 16 maart 1889 van Nijmegen en zij 22 mei 1890 komende van Middelharnis. Won. Markt 11/13 en Wal 3.
Zij gaande 5 mei 1931 naar Zaandam (Bev.reg. Tholen 1875-1898 en 1899-1939).

Cornelis Anne Hendrik Wagtho, minderjarige, won. Nijmegen.

 1. 1.Klein AmbachtG 885weiland0.40.00 hadj 1891 vereniging
 2. 2.ong.d.G 886schuur en erf0.10.80id bijbouw
 3. 3.E 447G 887huis, schuren, erf0.33.10“
 4. 4.LuchtenburgG 997schuren en erf0.50.80 hadj 1893 sloping en stichting
 5. 5.G 998huis, schuur en erf0.40.30dj 1891 bedrijfsmeting

Hofstede groot 71.69.95 ha. Percelen komende van nr. 996 en gaande naar nr. 1426 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 1426).

Cornelis Anne Hendrik Wagtho, landbouwer, won. Tholen. Neeltje Adriana v.d. Burght, wed. z.b.

 1. 1.Klein AmbachtG 998huis, schuur en erf0.40.30 hadj 1911 bijbouw
 2. Luchtenburg(keet en huis)
 3. 2.G 997schuren en erf0.50.80 hadj 1920 verkoop
 4. 3.G 998huis, koetshuis, erf0.40.30“

Percelen komende van nr. 1426 en gaande naar nr. 2135 (GA Tholen. Kadastrale leggers Tholen nr. 1426).
Not. D. v.d. Velde, zal in de maand augustus 1914 ten verzoeke van C.A.H. Wagtho, grondeigenaar, in het openbaar verkopen: I.
Villa “Luchtenburg”, met daarbij behorende landbouwschuren, 3 woningen en rondom de hofstede gelegen bouw- en weiland te samen groot 71.69.95 ha.
Te aanvaarden de villa en woningen 1 april 1915 en de schuren en bouw- en weiland na de oogst 1914; II. De gehele landbouwinspan; III. Vruchten te velde.

 

Pachter/bedrijfsleider ?:Willem van der Slikke,

zn. van Pieter Abrahamzn. van der Slikke en Janna de Rijke, geb. Poortvliet 1 juni 1856, landbouwersknecht, landbouwer,
overl. Tholen 16 maart 1929, tr. Tholen 3 november 1881 Jacoba van Oeveren, geb. Ouwerkerk 17 september 1861, particuliere, overl.
Tholen 28 februari 1944, dr. van Marinus van Oeveren en Krina Maria Zandijk.
Won. 1500 Gem.polder E 447 (Bev.reg. Tholen 1875-1898).
Won. 1500 Gem.polder 476d, 26(Bev.reg. Tholen 1875-1898 en 1899-1939).

Leendert Mol, 1915-1919, zie onder.

Left button Vorige pagina  Volgende pagina right button
bar
Friday the 22nd - - Powered by HostAfford