Bron: dhr. J.J. van de Velde, onderzoek eigenaren en bewoners van bebouwde percelen staande en gelegen in de Polders van de voormalige Gemeente Tholen.


Op de kaart hierboven van Jacob van Deventer uit ca. 1562 is Luchtenburg al zichtbaar.

 kaart tholen

 

Eigenaren en bewoners van bebouwde percelen staande en gelegen in de 1500 Gemetenpolder.

Hofstede “Luchtenburg”, bestaande uit huis, schuur en erf, staande en gelegen in de 1500 Gemeten­polder,
in Klein Ambacht nr. 12, aan de Luchtenburgseweg. De hofstede is reeds in 1562 aanwezig, in 1624 is mogelijk
Jan Cornelis Geerts eigenaar, de aansluiting op volgende eigenaren is nog niet gevonden.
In 1876 vindt er gedeeltelijke sloping van de hofstede en bijbouw plaats, hetzelfde gebeurt in 1890 en 1892.
In 2005 zijn de schuren nog in gebruik ten behoeve van de landbouw. Het huis is particulier verkocht.
Het huis is sinds 1968 bekend als Luchtenburgseweg 1.

Eigenaren:

Jan Cornelis Geerts, 1624

Jan Cornelis Geerts Corvincx, mog. zn. van Cornelis Geerts Plancke/Smalplancke en Lijsbet Cornelis Besse,
geb. St.Annaland ca. 1575, landman, schepen van Schakerloo 1605-1616, schepen van Tholen 1617-1618, begr.
Tholen 22 juli 1635, tr.1 Janneken Jans, overl./begr. Tholen 1/5 mei 1632; tr.2 als geb. St.Annaland,
Tholen 25 augustus/15 september 1632 Petronella Gillis, wed. van Frederick Frederickxs Smit, geb. Tholen,
begr. Tholen 21 april 1633.
Jan Cornelis Geertss houve wordt aangeslagen voor £ 1:6:8 vls. bij de dubbele 100e penning in 1624.
Hij is ook eigenaar van een “houve op Dee” in de 1500 Gemetenpolder en een huis en schuur in de Nieuwstrate
binnen Tholen (Tholen. Raze inv.nr. 5221).

Jan Cornelis Geerts woont in 1622 binnen de stad Tholen met vrouw, dochter, 2 knechts en een jonckwijf.
(Quohier vande personen die schuldich sijn het hooftgelt in 1622, oudt wesende twintich jaeren ende daerboven,
niet levende vande armen, binnen de stede ende lande vander Tholen metten ambachte van Schakerloo tot
3 s. 4 d. tsjaers yder persoon, te betalen in twee paeyementen ofte termijnen. Tholen GA inv.nr. 300).

Nicolaes van Vrijberghe, - 1671, zijn weduwe 1671 - 1680

Nicolaes van Vrijberghe, zn. van Marinus van Vrijberghe en Cornelia Johanna de Huybert, geb. Tholen 25 januari
1639, infanterie-officier, commandeur van Tholen 1664-1668, commandeur van Sas van Gent 1671, overl.
voor november 1671, otr. Sluis 9 maart 1666 Elisabeth Vlaming, ged. Sluis 19 januari 1648,
begr. Zierikzee 23 november 1725, dr. van Joannes Vlaming en Elisabeth de Casembroot.
Erven Nicolaes van Vrijberghe, worden aangeslagen voor £ 1:3:4 vls. bij de dubbele 100e penning in 1685 (Tholen. Raze inv.nr. 5221).

Patrick Balfour, 1680 - 1690, zijn weduwe 1690 - 1725

Patrick Balfour, zn. van James Michael Balfour en Agnes Stuart, ged. Breda 18 september 1641,
infanterie-officier (kornet 1665, kapitein 1673, majoor 1677, lt.kolonel 1679), schepen van Bergen op Zoom
1670, burgemeester van Bergen op Zoom 1672, commandeur van Bergen op Zoom en forten sinds 1684,
overl. Fleurus 1 juli 1690, otr.1 Den Haag 25 november 1663 Anna Maria van Stapele, ged.
Bergen op Zoom 5 juli 1634, overl. Bergen op Zoom 10 april 1679, dr. van mr. Cornelis van Stapele en Maria Marcellina Bax;
otr.2 Bergen op Zoom 6 januari 1680 Elisabeth Vlaming, wed. van Nicolaes van Vrijberghe, ged. Sluis 19 januari 1648, begr.
Zierikzee 23 november 1725, dr. van Joannes Vlaming en Elisabeth de Casembroot. De wed. Balfaudt, wordt aangeslagen voor
£ 1:3:4 vls. bij de dubbele 100e penning in 1707 (Tholen. Raze inv.nr. 5221). 
De heer schout Cornelis van Wallenburgh, met machtiging van het gerecht van Tholen d.d. 24 april jl., levert op 26 april 1709
aan mevr. Elisabet Vlamingh, wed. van Lt.kol. Patrick Balfour, 14 gemeten 149 roeden land in Schakerloo in het Noorteijnde
van de Suijdthoek nr. 22, 26, 27 en 28 voor £ 31:15:5 vls. met £ 12:19:0 vls. aan onkosten contant (Schakerloo. Raze inv.nr. 5890).

De heer Segewaert, als last en procuratie hebbende van mevr. Elisabet Vlaming, wed. van Lt.kol. Patrick Balfour,
levert 26 april 1709 aan de heer oud-burgemeester Willem van Vrijberghe, 14 gemeten 149 roeden in het Noorteijnde van de Zuijdthoek
nr. 22, 26, 27 en 28, met de pacht vervallende bamis 1708, en nog een weilandje groot 142 roeden in Grooten Heijnkempenhoeck
nr. 4 voor £ 3:6:8 vls. ’t gemet contant (Schakerloo. Raze inv.nr. 5890).

Meijnard Segwaert, als ontvanger van de gemene middelen van Bergen op Zoom, als gemachtigde van de wed. van Kolonel Patrick Balfour,
verklaart op 9 september 1710 over te dragen aan de Dijkage van de 1500 Gemetenpolder, 1 gemet 152 roeden land in Cleijn Ambacht nr. 17
voor 1½ gemet gelegen bij de hofstede van gen. wed. in Cleijn Ambacht, welk 1½ gemet door Marinus van der Heijden als gemachtigde
van de dijkage aan gen. wed. wordt getransporteerd (Tholen. Raze inv.nr. 5183-151v).

Verm. vererft de hofstede in 1725 van Elisabeth de Vlaming naar haar kleinzoon N.J.H. Noey.

Volgende pagina right button

 

 

bar
Friday the 22nd - - Powered by HostAfford