De naam van de hofstede Luchtenburg in Tholen was al in het midden van de 18de eeuw bekend, zo heeft gemeente archivaris J.PB. Zuurdeeg ontdekt. In de stadsrekening van 1761/62 is namelijk sprake van de nieuwe zandpunt achter Lugtenburg, dat toen nog met een g in plaats van ch werd geschreven.

In het midden van de vorige eeuw was luchtenburg eigendom van Johannes Wilhelm Eltzman, arts de Tholen, die in 1859 naar Oosterbeek vertrok.
voorNa zijn dood werd de hofstede circa 1868 eigendom van Cornelius Waghto, een jongere broer van de notaris T.A Waghto, de bouwer van de huidige hofstede Buitenzorg.
Cornelis werd in Delft opgeleid . later woonde hij in Utrecht, waar hij adjunct-ingenieur was van de Spoorwegen.Hij verpachtte Luchtenburg aan landman Cornelis Geluk, de echtgenoot van Wilhelmina Johanna van Gorsel. Laatstgenoemden vertrokken in 1880 naar Gouds.

Na de dood van Cornelis Waghto werd zijn zoon Cornelis Anne Hendrik eigenaar van luchtenburg. Deze kwam in 1889 op de hofstede wonen. Het jaar daarop huwde hij Neeltje Adriana van der Burgt. Rond dat jaar werd in het verlengde van de lange oprijlaan het huidige, villa woonhuis inovergangsstijl gebouwd.

 

Gracht.

Dit woonhuis stond op een perceel grond, dat geheel door een gracht was omgeven. De schuren stonden buiten dit perceel. Deze gracht is bij de herverkaveling in de vijftiger jaren gedempt.

brugIn 1914 werd de hofstede Luchtenburg in de Ierseksche en Thoolse Courant met drie huizen en 71 ha grond te koop aangeboden, evenals de boerinspan. Kennelijk wilde Cornelis A.H. Waghto zijn landbouwbedrijf beƫindigen. Of de verkoop toen is doorgegaan -eind juli begin augustus 1914 brak de eerste wereldoorlog uit- is niet duidelijk. Mogelijk vond pas in 1918 de verkoop plaats aan landbouwer Johannes Mol. Laatstgenoemde verliet in 1931 Luchtenburg en vertrok naar Bergen op Zoom.Zijn thoolse bezittingen verkocht hij aan aannemer Geluk, die op zijn beurt de hofstede enige jaren later verkocht aan Diderich Carel Schutte , bankdirecteur in Den Haag.

 

Na het vertrek van landbouwer Mol werd de hofstede verpacht aan Johannis E. van Gorsel, die zich in 1931 vanuit Oud-Vossemeer aan de Luchteburgseweg vestigde.Zijn zoon W.H van Gorsel is was daarna de eigenaar van de villa. De huidige eigenaren zijn nu de familie Clijsters.

 

 Advertentie 20-06-1914  Advertentie 04-07-1914
 verkoop1

 verkoop2

bar
Friday the 22nd - - Powered by HostAfford