Een intern bericht; bijgesloten gaat een kort bericht over de hofstede luchtenburg te tholen dat in 1992 in de Eendrachtbode is verschenen naar aanleiding van een poging van de Landinrichtinscommisie de villa Luchtenburg, Luchtenburgseweg 1 te huren. Dit is in verband met het van kracht zijnde bestemmingsplan niet doorgegaan.

De huidige Villa zou in 1889 zijn gebouwd. De architect was misschien C. Boeshcoten te Doorn. De laatstgenoemde architect was namelijk betrokken bij een verbouwing in 1909 toen er een leeskamer aan de Villa is gebouwd. Verder is nog een bouwvergunning van 23 Augustus bekend toen de deurkozijnen in de voorgevel op de begane grond en op de verdieping zijn vervangen door grote ramen.Uit de kadastrale leggers van Tholen valt nog af te leiden dat er in 1895 een koetshuis is gebouwd.

De villa is nog eigendom van Van Gorsel. Vermoedelijk staat deze nu te koop.Luchtenburg lag in het Klein Ambacht in de Vijftienhonderdgemetenpolder. Deze naam is terug te vinden in de kopie├źn van de kadastrale legger, uit deze leggers kan ook worden geconcludeerd dat het bezit na de verkoop van rond de 20 ha grond in (1914) in (1919) is verkocht.De gracht rond de hofstede zal tijdens de herverkaveling in de vijftiger jaren zijn gedicht. De oprijlaan ligt en nog steeds. Of er nog een stenen schuur staat durf ik niet te zeggen wel staan enige metalen schuren.

gemeentearchivaris
J.P.B. Zuurdeeg

bar
Friday the 22nd - - Powered by HostAfford